MARKA

Güçlü Bağlar ve Başarılı Markalar

Kurumsal İletişim” kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin

entegre bir şekilde yönetilmesidir.